Khi mua bất kỳ khóa học hoặc sản phẩm nào của TATH, bạn có thể nhận hoàn tiền sau trong 3 ngày nếu cảm thấy không hài lòng với khóa học.

Bạn vui lòng email cho chúng tôi tại tienganhtugiac@gmail.com cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, khóa học bạn mua và muốn hoàn lại.

Chúng tôi không tiến hành chuyển nhượng khóa học đã mua trên TATH.